Makna Lambang

1. Bentuk Lambang Segi Lima dengan Tiga Garis Lapisan :

Melambangkan Arkanul Islam yang menjadi asas dan tujuan pendidikan serta misi UNISMA

Melambangkan sila-sila Pancasila yang merupakan ciri keindonesia-an sebagai asas UNISMA

Misi keilmuan, keislaman dan pengabdian serta Tridharma perguruan tinggi dengan landasan Iman, Islam dan Ikhsan

2. Bumi dan Bintang Sembilan melambangkan ciri kelembagaan pendidikan Al-Maarif NU dan merupakan lahan kiprah sivitas akademika Unisma sebagai khalifah di bumi untuk mengemban misi menuju cita-cita kebahagiaan dunia akhirat

3. Masjid dengan Tiga Kap melambangkan kejayaan umat Islam dan orientasi misi Unisma pada pengembangan Islam dan perwujudan kesempurnaan aqidah, syari ah dan akhlaq.

4. Kitab Terbuka dengan Empat Kelompok Lembaran melambangkan upaya keberhasilan Unisma didalam menjalankan misinya di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, serta keislaman yang dilandasi keikhlasan, kejujuran, kerukunan dan kesungguhan/tanggung jawab.